Integritets- & cookiepolicy

Integritets- & cookiepolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Nedan följer vår beskrivning om hur vi hanterar din integritet på ett säkert sätt. Vi är transparenta med vårt syfte av insamling och hur vi behandlar dina personuppgifter. Allt för att du ska känna dig trygg när du surfar på vår webbplats.

När du använder vår webbplats samtycker du till att vi samlar in data som du lämnar.

Personlig integritet är viktigt därför eftersträvar vi en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också de rättigheter du har.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Denna integritetspolicy gäller endast för uniqshades.com och dess undersidor. Policyn gäller inte andra hemsidor så som länkar till andra externa sidor. Vi rekommenderar att du läser integritets- & cookiepolicys på de hemsidor du besöker.

Genom att besöka och använda vår webbplats godkänner och samtycker du till vår behandling och process som beskrivs nedan.

Uniq Shades är ett varumärke av:

Forsell IT AB som är personuppgiftsansvarig (Benämns vidare som ”Uniq Shades” eller ”Vi”)

Organisationsnummer: 559168-1555

Uniq Shades
Poststugan 399
211 65 Malmö

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det kan vara IP-adress, e-post, namn eller telefonnummer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om datorer eller mobila enheter. Det handlar om t.ex. insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål

Vårt syfte med att samla in personuppgifter ligger i både rättslig grund och berättigat intresse.

Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål.

3.1 Rättslig förpliktelse

Insamling i syfte att fullgöra våra skyldigheter att uppfylla regler och lagar t.ex. bokföringslagen.

Lagringstid: 7 år.

Insamling av personuppgifter som Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post.

3.1.1 Försäljning

Vid köp av produkt eller tjänst från vår E-shop eller via direktkontakt sparar vi personuppgifter för lagstadgad finansiell redovisning enligt bokföringslagen.

3.2 Berättigat intresse

Insamling av personuppgifter med syftet att optimera kundupplevelsen, service och ge relevant information, skicka nyhetsbrev och eventuellt riktad annonsering till dig via annonsnätverk så som Google och Sociala medier.

Lagringstid: 2 år.

Insamling av personuppgifter som Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post.

3.2.1 Kundservice

Vid kontakt med kundservice oavsett kanal t.ex. mail, chat och telefonsamtal, samlar vi in personuppgifter med syftet att lämna bästa möjliga service till dig och återkomma med korrekt information. Personuppgifter kan lämnas vidare i de fall vi måste ta kontakt med andra parter som vår produktleverantör eller speditör för att slutföra eller säkerställa korrekt information t.ex. leveransbesked eller produktrelaterade frågor. Vi lämnar endast ut personuppgifter då det är absolut nödvändigt för att slutföra ärendet.

3.2.2 Digital marknadsföring

Marknadsföringskampanjer riktade till dig som tillhör vår definierade målgrupp, besökt vår e-shop eller någon av våra sociala medier.

3.2.3 Nyhetsbrev

Med ditt samtycke skickar vi nyhetsbrev med kampanjerbjudande, marknadsundersökningar och relevant information till dig. Detta kan ske via e-post eller SMS. Samtycke kan när som helst tas tillbaka.

3.2.4 Vidareutveckling av vårt kunderbjudande och plattform

Genom analysprogram som t.ex. Google Analytics och Heatmap-verktyg samlar vi statistik. Statistik är viktigt för oss i vårt arbete att säkerställa säker drift av vår e-shop samt vidareutveckla vårt kunderbjudande. Uppgifter som samlas in kan vara e-postadress, IP-adress, geografiskt område etc.

Denna data är anonymiserad, dvs vi kan inte se dig som individ men det tillåter oss att se statistik som t.ex. var vår trafik kommer från, antal sidbesök, hur länge har en besökare varit på en specifik sida etc. Genom analys och vidareutveckling vill vi uppnå en bättre kundupplevelse, köpprocess och ett relevant produkt- och tjänsteerbjudande för vår målgrupp.

3.3 Avtal

Kund-, samarbets- och partnerskapsavtal. Personuppgifter samlas in och behandlas av den anledning att det är nödvändigt för att ingå avtal och slutföra affären.

Lagringstid: 3 år efter upphörande.

Insamling av Namn, adress, leveransadress, telefonnummer, organisationsnummer, samt e-post.

3.3.1 Ingående av avtal 

Som samarbetspartner, tjänsteleverantör eller distributör sparar och arkiverar vi våra ingående avtal.

3.3.2 Försäljning

Vid köp av produkt eller tjänst från vår E-shop eller via direktkontakt skickar vi dina personuppgifter till våra samarbetspartners för t.ex. betalning eller finansiering samt speditör.

3.3.3 Reklamation och reparation 

I samband med anmälan av en reklamation eller reparation är det nödvändigt för oss att samla in personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter.

Vid reklamation av produkter vid företagsförsäljning kan personuppgifter lämnas vidare till vår distributör eller direkt till produkttillverkaren för vidare hantering av ärendet. Uppgifter behandlas med sekretess och lämnas endast ut om det absolut är nödvändigt. Personuppgifterna används endast till det syfte som specificeras i det ingående avtalet och kommer inte säljas vidare.

4. Lagring och överföring av information till tredje land

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES i de fall detta inte är möjligt kan vi komma att överföra och lagra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall, utanför EU/EES.

För det fall dina personuppgifter överförs till tredje land eller utanför EU/EES ser vi till att följa regler i enlighet med Dataskyddsförordningen.

5. Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. T.ex. tjänsteleverantörer av IT-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

6. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter efter rättslig förpliktelse med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

7. Hur vi får tag på dina personuppgifter:

När du kontaktar oss, per telefon, email eller genom vår webbplats, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information, offerera, för att utföra en tjänst eller leverera en beställd vara. Vi kan också samla in personuppgifter genom undersökning i diverse register för uppsökande kontakt. Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

8. Dina rättigheter:

Vi vill informera dig om dina rättigheter i de fall du lämnar ut personuppgifter till oss. Enligt gällande lagstiftning följer här dina rättigheter som du kan läsa mer om på datainspektionens webbplats. Nedan följer dina rättigheter.

8.1 Avsluta prenumeration av nyhetsbrev och SMS-utskick

Prenumeration av vårt nyhetsbrev och SMS-utskick kan när som helst avslutas. Kontakta oss så tar vi bort dig från vår lista och du kommer därefter inte få ta del av våra erbjudande och kampanjer. I utskickar nyhetsbrev finns också en länk att klicka på för att avsluta prenumeration. Om du ångrar dig kan du när som anmäla dig igen.

8.2 Ta bort vår annonsering

Om du någon gång besökt vår e-shop eller våra sidor via sociala medier kan vi återannonsera till dig via Google och Sociala medier så kallat Re-targeting. För att ta bort denna typ av annonsering kan du enkelt klicka på annonsens alternativ och välja ”visa inte igen” kontakta oss gärna så hjälper vi dig att ta bort denna typ av annonsering från oss.

8.3 Begäran om insyn

Du har rätten att få tillgång till de sparade personuppgifterna vi har om dig.

8.4 Rättelse eller radering

Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig samt rätten att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall måste vi dock enligt rättslig förpliktelse fortskrida behandlingen av dina personuppgifter. T.ex. för att upprätthålla lagar som bokföringslagen.

 8.5 Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter i maskininläsbart format. Dataportabilitet är möjligt under förutsättning att du själv har tillhandahållit uppgifterna och de bearbetas automatiskt med stöd av avtal eller samtycke samt att denna rättighet inte har en negativ påverkan på tredje parts friheter och rättigheter.

8.6 Invändningar mot viss behandling

Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter. Anser vi att vår hantering är nödvändig enligt Avtal eller rättsliga skäl kommer vi fortskrida med vår behandling.

8.7 Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Vi är transparanta med vår hantering av dina personuppgifter och hoppas att du ska känna dig trygg. I det fall du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss. Det är även din rättighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

9. Vem delar vi personuppgifter med och varför:

Vi varken säljer eller överför personuppgifter till utomstående part. Detta inkluderar ej betrodda samarbetspartners i tredje part som vi är beroende av för att driva vårt företag och leverera den tjänst eller produkt du som kund beställt.

Betrodda samarbetspartners kan vara t.ex. finansiella samarbetspartners för betalning och finansiering, försäkringar, produktleverantör, speditör eller tjänsteleverantörer av webbutveckling tekniska system eller marknadsföring. Uppgifter delas också med partners vi använder för marknadsföring så som Google och Sociala Medier. Detta med syftet att ge dig relevanta erbjudande och information.

10. Hur vi skyddar dina personuppgifter:

Vi tar vår behandling av dina personuppgifter på största allvar. För att du ska känna dig trygg används endast vedertagna tekniska system samt behörig personal och samarbetspartners. Vi utbildar oss och håller oss uppdaterade i datainspektionens regler och riktlinjer. Vår webbplats har säkerhetstillägg, brandväggar etc. för att undvika cyberattacker m.m. Vi använder endast säkra och betrodda betalningslösningar.

11. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss.

12. Revisioner

2021-03-16 – Policy upprättad

 

Cookies

1. Information om cookies (Kakor)

På vår webbplats använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse, för att samla information till vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. En Cookie är en liten textfil som sparas i din dator eller mobila enhet vid användning av vår webbplats.

2. Våra cookies hjälper till att:

  • Göra att vår webbplats fungerar optimalt.
  • Förbättra din laddningstid när du använder webbplatsen.
  • Sparar dina inställningar.
  • Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att utvärdera och förbättra våra marknadsföringsinsatser.

3. Cookies från tredje part
Vi använder cookies från tredje part för att samla statistik och information om hur besökare använder vår webbplats. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur vi kan förbättra vår webbplats samt skapa bättre annonskampanjer.

4. Tillåtelse att använda cookies

Genom att använda vår webbplats tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbplats. 

5. Stänga av cookies

De flesta moderna webbläsarna tillåter cookies men man kan själv stänga av denna funktion om man inte vill tillåta cookies. Hur man går tillväga varierar beroende på vilken webbläsare man har. Besök hjälpavsnitt för din webbläsare för mer hjälp.